ÚVOD 
 

Firma HK STAV s.r.o. je stavebno - dopravná spoločnosť založená v roku 2004.
 
Spoločnosť bola založená ľuďmi s bohatými skúsenosťami v odbore doprava a stavebníctvo.
 
Pre realizáciu stavebných činností sme vybavený vlastnými mechanizmami a dopravnými prostriedkami pre plynulú a kvalitnú realizáciu stavieb.

 

 

 

 

 HK STAV s.r.o. 
 
Sídlo:
Jantárová 4
040 01 Košice
 
Prevádzka:
Pri Bitúnku 11
040 01 Košice
_______________________________
 
Zapísaná v OR Okresného súdu Košice I
Oddiel: Sro
Vložka č. 15809/V
 
IČO: 36 587 737
DIČ: 2021948192

IČ DPH: SK 2021948192 

_______________________________

 

 KONTAKT 
 
Gabriel  HADAŠ konateľ spoločnosti
mobil: 0908 199 776 | 0903 350 320
mail: hkstav@netkosice.sk
mail: ghadas@hkstav.sk
_______________________________
 
Gabriel  HADAŠ ml. konateľ spoločnosti
mobil: 0915 927 186
mail: hadas@hkstav.sk
_______________________________
 
Róbert  KUNDRÁT manažér
mobil: 0905 469 791
mail: kundrat@hkstav.sk